Transport Department

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg,

Jaipur-302 005 (Rajasthan)

INDIA

Phone : 0141-2740021,2850600

Fax :0141-2740177

Email : transport@rajasthan.gov.in

Web : www.transport.rajasthan.gov.in